Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng là tài liệu thao khảo rất đầy đủ, chi tiết, trình bày khoa học, thiết kế đẹp, chau chuốt, rõ ràng từ tờ bìa đến các tờ phân trang, đầu trang và cuối trang.

 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1-Hồ sơ yêu cầu từ chủ đầu tư:

-Thư mời tham gia chào thầu

-Yêu cầu thiết kế

 

2- Phần hồ sơ thầu của nhà thầu

-Quyển 1: Thông tin của nhà thầu: trình bày đầy đủ các thông tin cần thiết, đáp ứng đúng theo Hồ sơ yêu cầu đề ra: Giới thiệu năng lực nhà thầu, Quy trình thực hiện dự án, các hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính……

-Quyển 2: Đề xuất kỹ thuật: căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế và tài liệu cung cấp, nhà thầu đã đưa ra các quy trình thực hiện dự án và các giải pháp kỹ thuật chính, và có tiến độ thực hiện kèm theo.

-Quyển 3: Đề xuất tài chính: căn cứ theo khối lượng công việc, nhà thầu đã tính toán chi phí thực hiện theo quy định

-Đơn đề nghị tham gia chào giá cạnh tranh: nhà thầu đề xuất giảm giá để thực hiện gói thầu.

 

Chú ý: Tất cả tài liệu trên là định dạng word, excel và đều chỉnh sửa được một cách dễ dàng để tham khảo cho các dự án tương tự khác. 

(b)

Date published: 26.03.2017 | 14:35
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
300 EP

Mẫu Hồ sơ yêu vầu và Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng

Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng là tài liệu thao khảo rất đầy đủ, chi tiết, trình bày khoa học, thiết kế đẹp, chau chuốt, rõ ràng từ tờ bìa đến các tờ phân trang, đầu trang và cuối trang.

 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1-Hồ sơ yêu cầu từ chủ đầu tư:

-Thư mời tham gia chào thầu

-Yêu cầu thiết kế

 

2- Phần hồ sơ thầu của nhà thầu

-Quyển 1: Thông tin của nhà thầu: trình bày đầy đủ các thông tin cần thiết, đáp ứng đúng theo Hồ sơ yêu cầu đề ra: Giới thiệu năng lực nhà thầu, Quy trình thực hiện dự án, các hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính……

-Quyển 2: Đề xuất kỹ thuật: căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế và tài liệu cung cấp, nhà thầu đã đưa ra các quy trình thực hiện dự án và các giải pháp kỹ thuật chính, và có tiến độ thực hiện kèm theo.

-Quyển 3: Đề xuất tài chính: căn cứ theo khối lượng công việc, nhà thầu đã tính toán chi phí thực hiện theo quy định

-Đơn đề nghị tham gia chào giá cạnh tranh: nhà thầu đề xuất giảm giá để thực hiện gói thầu.

 

Chú ý: Tất cả tài liệu trên là định dạng word, excel và đều chỉnh sửa được một cách dễ dàng để tham khảo cho các dự án tương tự khác. 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]