0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025

Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi