Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh.
Date published: 25.04.2014 | 21:34
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
25 EP

Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025

Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]