Qui trình thi công nghiệm thu lớp thấm bám, dính bám, lớp bê tông nhựa, bê tông Asphalt
Date published: 27.08.2014 | 11:57
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
25 EP

Thuyết minh: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

- Mặt đường là bộ phận quan trọng trong kết cấu giao thông đường bộ. Do vậy, việc  thi  công theo đúng qui trình đảm bảo đầy  đủ các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, mặt đường sẽ bền chắc trong quá trình đi vào sử dụng và vận hành.

- Thuyết minh về qui trình thi công và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa

 (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]