0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn

TỜ TRÌNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn

Ban hành theo nghị định:

Quyết định 5760/QĐ/UBND

 

(bt)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi