TỜ TRÌNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn

Ban hành theo nghị định:

Quyết định 5760/QĐ/UBND

 

(bt)

Date published: 08.06.2016 | 03:39
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
0 EP

Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn

TỜ TRÌNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn

Ban hành theo nghị định:

Quyết định 5760/QĐ/UBND

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]