0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án Logistics giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Trên thế giới, dịch vụ logistics phát triển ở các nước có nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cảng biển. Cảng biển đóng vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển ngành dịch vụ logistics của mỗi quốc gia. Cảng biển là đầu mối vận tải quan trọng, là nơi tập trung, kết nối tất cả các phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống. Năng lực hệ thống cảng container đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của dịch vụ logistics. Năng lực hệ thống cảng container của một quốc gia được hiểu là khả năng xếp dỡ, thông qua container của quốc gia. Nó là tổng năng lực của tất cả các cảng container của quốc gia đó. Vì vậy, việc phát triển cảng container không những thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển ngoại thương mà còn hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động dịch vụ logistics. Và trong một chừng mực nào đó, có thể nói cảng container là điểm triển khai quan trọng của dịch vụ logistics.

- Được phê duyệt tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 02/07/2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Mục tiêu của Đề án phát triển dịch vụ Logistics giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là:  Phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

* Thời điểm lập Đề án phát triển dịch vụ Logistics giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án phát triển dịch vụ Logistics giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

+ Văn bản pháp lí

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi