Quy hoạch Cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 126.34  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/2000

- Sử dụng đất : đất kho bãi chuyên dụng phục vụ khu liên hợp thép, bãi-xưởng phục vụ nhà máy sản xuất kết cấu thép, công trình hành chính-dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch chức năng- 2 phương án, bản đồ quy hoạch sử dụng đất- phương án so sánh,

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

Date published: 15.04.2015 | 08:46
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
50 EP

Quy hoạch Cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh

Quy hoạch Cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 126.34  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/2000

- Sử dụng đất : đất kho bãi chuyên dụng phục vụ khu liên hợp thép, bãi-xưởng phục vụ nhà máy sản xuất kết cấu thép, công trình hành chính-dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch chức năng- 2 phương án, bản đồ quy hoạch sử dụng đất- phương án so sánh,

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]