0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Quy hoạch, chi tiết, khu du lịch, 79 mùa xuân, huyện Mê Linh, Hà Nội

Phương án quy hoạch khu du lịch 79 Mùa Xuân huyện Mê Linhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 465 ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/5.000

- Phân khu chức năng sử dụng đất: đất công cộng, đất ở mới, đất ở hiện trạng, đất hỗn hợp, đất cơ quan, đất cây xanh thể dục thể thao, đất dự trữ phát triển, đất trường học, đất hạ tầng, đất quân sự, đất sản xuất, đất tôn giáp, mặt nước, đất giao thông…

- Các bản vẽ: Quy hoạch sử dụng đất, định hướng pháp triển không gian

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án. (Hmc-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi