0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad), khối lượng tính toán (định dạng Excel) và thuyết minh ( định dạng word).

Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung thành phố Thái Bình TL 1/10000

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của thành phố Thái Bình

Chương 3: Quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình

Chương 4: Công tác chuẩn bị kỹ thuật thành phố Thái Bình

Chương 5: Quy hoạch mạng lưới thoát nước thành phố Huế

-Phần II: Phần quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu dân cư Hoàng Diệu đến năm 2020 

        Chương 1: Giới thiệu chung khu vực thiết kế

        Chương 2: Thiết kế quy hoạch chiều cao

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

-    Bản đồ đánh giá đất theo địa hình

-    Bản đồ đánh giá đất theo thủy văn

-    Bản đồ đánh giá đất theo địa chất

-    Bản đồ đánh giá đất tổng hợp

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Kiến trúc cảnh quan chi tiết

-    Trắc dọc kỹ thuật tuyến cống thoát nước mưa  

-    Bản đồ quy hoach chi tiết mạng lưới thoát nước mưa

-    Bản đồ quy hoạch chiều cao

       -     Bản tính toán khối lượng đào đắp …(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi