0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung giao thông đô thị

Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Chương 2: Các tiền đề và định hướng phát triển thành phố

Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố

-Phần II: Quy hoạch chi tiết khu chức năng

       Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

       Chương 2: Quy hoạch sử dụng đất

       Chương 3: Quy hoạch giao thông khu đô thị phía Bắc phường An Phú

-Phần III: Thiết kế tuyến

       Chương 1: Thiết kế tuyến sơ bộ TL 1/2000

       Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến TL 1/500

-Phần IV: Kết luận và kiến nghị

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

-    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500

        -   Trắc ngang tuyến đường…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi