0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Quy hoạch thành phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Thành phần hồ sơ:

1-Bản vẽ:

QH01-Sơ đồ vị trí và các mối liên hệ vùng

QH02-Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH03-Sơ đồ hiện trạng tổng hợp

QH04-Sơ đồ nghiên cứu lập quy hoạch

QH05-Sơ đồ ý tưởng – Phương án cơ cấu

QH06-Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

QH07-Định hướng phát triển không gian

QH08-Sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

QH09-Sơ đồ mạng lưới câp điện

QH10-Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH11-Khung thiết kế đô thị

QH12-Thiết kế chi tiết không gian KTCQ thôn Kon Klor2 – Ví trí, giới hạn, hiện trạng, lý thuyết và các mô hình áp dụng

QH13-Thiết kế chi tiết không gian KTCQ thôn Kon Klor2 – Sơ đồ ý tưởng, cơ cấu, cảnh quang và thiết kế đô thị

QH14-Thiết kế chi tiết không gian KTCQ thôn Kon Klor2 – Mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan – Thiết kế đô thị

QH15-TKCT không gian KTCQ khu công viên cây xanh – Du lịch văn hóa thành phố Kon Tum – Hiện trạng tổng hợp

QH16-TKCT không gian KTCQ khu công viên cây xanh – Du lịch văn hóa thành phố Kon Tum – Thiết kế đô thị - Phương án cơ cấu

QH17-TKCT không gian KTCQ khu công viên cây xanh – Du lịch văn hóa thành phố Kon Tum – Sơ đồ tổ chức không gian KTCQ – Minh họa ý tưởng

QH18-TKCT không gian KTCQ khu trung tâm thương mại – dịch vụ

QH19-TKCT không gian KTCQ khu trung tâm thương mại – dịch vụ

QH20-TKCT không gian KTCQ khu trung tâm thương mại – dịch vụ

2-Thuyết minh

3-Thuyết trình PowerPoint

Tài liệu được định dạng file Ảnh(.jpg), thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi