0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Phát triển bền vững nhờ lợi thế đi sau - góc nhìn từ Việt Nam

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì tri thức khoa học và công nghệ cùng với lao động chất lượng cao là lực lượng sản xuất quan trọng mang tính quyết định. Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã xác định ”Tận dụng các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và các tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

* Thành phần bao gồm:

- Lời giới thiệu

- Phần thứ nhất: Xu hướng kinh tế của Thế kỷ 21

- Phần thứ hai: Phát triển của Việt Nam từ giữa Thế kỷ 20 đến nay

- Phần thứ ba: Kinh nghiệm của người đi trước

-  Phần thứ tư: Lợi thế đi sau

-  Phần thứ năm: Kinh thế tri thức trong lợi thế đi sau

- Phần thứ sáu: Tam giác phát triển bền vững

-  Phần thứ bẩy: Mô hình công nghiệp hóa

- Phần thứ tám: Thay cho lời kết

(HMC - Thanhphuong99 – Acudvn20)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi