Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Trưong Hồng Trường

Trường: Đại học khoa học Huế

GVHD: GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Cung

Tên đồ án: Bảo tàng nghệ thuật tạo hình hiện đại – Huế

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phối cảnh tổng thể

2-Mặt bằng tổng thể

3-Mô hình hòa dây chuyền phân khu chức năng

4-Mặt bằng tầng 1, tầng 2

(bnt)

Date published: 08.05.2014 | 18:16
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2006 – Giải nhất – Bảo tàng nghệ thuật tạo hình hiện đại – Huế

Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Trưong Hồng Trường

Trường: Đại học khoa học Huế

GVHD: GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Cung

Tên đồ án: Bảo tàng nghệ thuật tạo hình hiện đại – Huế

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phối cảnh tổng thể

2-Mặt bằng tổng thể

3-Mô hình hòa dây chuyền phân khu chức năng

4-Mặt bằng tầng 1, tầng 2

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]