Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Nguyên Thị Minh Nguyệt

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS. Lê Quân

Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng quốc gia Pù Mát

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Mặt bằng tổng thể

2-Phối cảnh tổng thể

3-Mặt cắt công trình

(bnt)

Date published: 12.05.2014 | 21:18
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2006 – Giải nhì – Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng quốc gia Pù Mát

Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Nguyên Thị Minh Nguyệt

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS. Lê Quân

Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng quốc gia Pù Mát

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Mặt bằng tổng thể

2-Phối cảnh tổng thể

3-Mặt cắt công trình

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]