Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đào Thái Hà

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Văn Đoàn

Tên đồ án: Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Tổng mặt bằng khu ở  

4-Ý tưởng thiết kế đô thị tuyến phố

5-Sơ đồ tổ chức không gian toàn khu

6-Phối cảnh góc

7-Phối cảnh tổng thể, phối cảnh đêm

(bnt)

Date published: 23.05.2014 | 08:49
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đào Thái Hà

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Văn Đoàn

Tên đồ án: Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Tổng mặt bằng khu ở  

4-Ý tưởng thiết kế đô thị tuyến phố

5-Sơ đồ tổ chức không gian toàn khu

6-Phối cảnh góc

7-Phối cảnh tổng thể, phối cảnh đêm

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]