Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Hữu Lộc

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS. Lê Quân

Tên đồ án: Trung tâm văn hóa cộng đồng người Hà Nhì (Bát Xát – Lào Cai)

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí

2-Các bản vẽ phân tích hướng gió, nắng…

3-Giải pháp thông gió tự nhiên

4-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

5-Phối cảnh bóc mái

6-Các bước thi công

7-Kỹ thuật ngâm tre

(bnt)

Date published: 17.05.2014 | 09:49
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải nhất – Trung tâm văn hóa cộng đồng người Hà Nhì (Bát Xát – Lào Cai)

Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Hữu Lộc

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS. Lê Quân

Tên đồ án: Trung tâm văn hóa cộng đồng người Hà Nhì (Bát Xát – Lào Cai)

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí

2-Các bản vẽ phân tích hướng gió, nắng…

3-Giải pháp thông gió tự nhiên

4-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

5-Phối cảnh bóc mái

6-Các bước thi công

7-Kỹ thuật ngâm tre

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]