Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phương Thảo

Trường: Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

GVHD: Ths.KTS. Hồ Đình Chiêu

Tên đồ án: Trung tâm triển lãm mỹ thuật đương đại Thủ Thiêm

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí, phân tích ý tưởng và tổng mặt bằng

2-Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

3-Phân khu chức năng công trình

4-Mặt bằng tầng 1, 2 và tầng hầm

 (bnt)

Date published: 17.05.2014 | 23:46
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải nhì – Trung tâm triển lãm mỹ thuật đương đại Thủ Thiêm

Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phương Thảo

Trường: Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

GVHD: Ths.KTS. Hồ Đình Chiêu

Tên đồ án: Trung tâm triển lãm mỹ thuật đương đại Thủ Thiêm

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí, phân tích ý tưởng và tổng mặt bằng

2-Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

3-Phân khu chức năng công trình

4-Mặt bằng tầng 1, 2 và tầng hầm

 (bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]