Quy trình gồm:

   I: Các quy định chung

  II: Các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế

 III: Các yêu cầu về khảo sát phục vụ việc thiết kế nền đường trên nền đất yếu

IV:  Các giải pháp thiết kế nền đắp trên nền đất yếu

V :  Tính toán ổn định nền đắp trên đất yếu

VI:  Tính toán lún nền đắp trên nền yếu

 (ht_lht)

Date published: 26.09.2014 | 16:37
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

22TCN-262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu

Quy trình gồm:

   I: Các quy định chung

  II: Các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế

 III: Các yêu cầu về khảo sát phục vụ việc thiết kế nền đường trên nền đất yếu

IV:  Các giải pháp thiết kế nền đắp trên nền đất yếu

V :  Tính toán ổn định nền đắp trên đất yếu

VI:  Tính toán lún nền đắp trên nền yếu

 (ht_lht)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]