0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
22TCN-262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu

Quy trình gồm:

   I: Các quy định chung

  II: Các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế

 III: Các yêu cầu về khảo sát phục vụ việc thiết kế nền đường trên nền đất yếu

IV:  Các giải pháp thiết kế nền đắp trên nền đất yếu

V :  Tính toán ổn định nền đắp trên đất yếu

VI:  Tính toán lún nền đắp trên nền yếu

 (ht_lht)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi