Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước tại khu đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao….
Date published: 10.04.2014 | 00:30
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Nghị định 88/2007/NĐ-CP Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước tại khu đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao….

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]