Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ kí ban hành ngày 18/04/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 – Thủ đô Hà Nội.
Date published: 25.04.2014 | 14:43
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Quyết định số 561/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội

Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ kí ban hành ngày 18/04/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 – Thủ đô Hà Nội.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]