0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đánh giá hoạt động năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế được Ủy ban nhân dân giao, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ quyết đỉnh số 283/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V

- Mục tiêu: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Hoạt động y tế dự phòng- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Lập đề án và tổ chức thực hiện các giải pháp để xây dựng bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại. Đưa nội dung đầu tư bệnh viện sản nhi vào danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách để tăng tính tự chủ về tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh công theo lộ trình và đúng quy định của pháp luật.

* Thời điểm lập: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đánh giá hoạt động năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế được Ủy ban nhân dân giao.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi