0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm sạch ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng do áp lực dân số tăng, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, cạnh tranh hang hóa, sự suy thoái tài nguyên nông nghiệp, biến đổi khí hậu,.. đang là thách thức cho toàn thế giới cũng như mọi quốc gia. Một trong những giải pháp là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC). Ứng dụng khoa học công nghệ cao sẽ tạo ra khối lượng hàng hóa có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường và đây là xu thế tất yếu.

- Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh nằm ở Đông Nam Bộ, có diện tích tự nhiên 1.980,98 km2, dân số năm 2017 khoảng trên 1 triệu người. Những năm qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng tương đối khá. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp của tỉnh chưa toàn diện, bền vững, năng suất và giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh không cao. Mặt khác, do áp lực dân số tăng thì nhu cầu về sản xuất nông nghiệp cũng như các sản phẩm nông nghiệp sẽ gia tăng đáng kể. Trong khi đó, diện tích đất canh tác của tỉnh tại có xu hướng giảm mạnh do chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp, phương thức sản xuất chủ yếu của nông dân phần lớn còn theo phương thức truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún. Một số mặt hang xuất khẩu của tỉnh tuy có tăng về số lượng và giá trị nhưng thu nhập của nông dân ở các vùng sản xuất hang hóa không tăng, chất lượng hang nông sản, sức cạnh tranh thị trường không cao, sản xuất chưa gắn chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ, một số mặt hang nông sản chưa đảm bảo an toàn thực phẩm,.. đã đặt ra nhiều vấn đề với sản xuất nông nghiệp. Do vậy, muốn phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm biện pháp tối ưu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

-Căn cứ: Quyết định số 738/QD-BNN-KHCN ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

- Thời điểm lập Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi