0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

- Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới; cùng với sự suy thoái của kinh tế thế giới, kinh tế trong nước cũng như trong tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực đầu tư từ NSNN bị sút giảm; thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,... diễn biến bất thường; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, chưa đồng bộ; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao...đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

-  Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên: Đầu tư phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng rừng để góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng rừng sản xuất, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi