0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu giai đoạn 2020 – 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (gọi tắt là Khu bảo tồn) được thành lập từ năm 1978 theo Quyết định số 634/UB ngày 6/5/1978 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) với tên gọi là Khu rừng cấm Bình Châu-Phước Bửu. Năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 194/CT công nhận Khu rừng cấm Bình Châu-Phước Bửu nằm trong hệ thống các khu rừng cấm quốc gia. Đây là nơi có đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Là một trong những khu vực có kiểu rừng đặc trưng là rừng cây họ Dầu trên đất cát ven biển. Chính vì tầm quan trọng đó mà việc quản lý, bảo tồn và bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn có ý nghĩa quan trọng không những cho việc bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế sức phá hoại của thiên tai, giảm thiểu nguồn ô nhiễm môi trường, đảm bảo tính bền vững cho sự phát triển kinh tế trong vùng, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sa mạc hóa phức tạp như hiện nay.

Quy mô, phạm vi được giao quản lý: Theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016, theo đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Khu bảo tồn quản lý là 10.880,33ha, trong đó: diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp là 10.366,18 ha và diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 514,15ha. Diện tích do BQL Khu bảo tồn quản lý thuộc địa bàn hành chính các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang và Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các hoạt động chính để quản lý, bảo tồn, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng tại BQL Khu bảo tồn trong giai đoạn 2010-2019 gồm: Quản lý, bảo vệ 10.880,33ha rừng và đất lâm nghiệp; Trồng rừng diện tích là 779,7 ha (trong đó trồng rừng thay thế là 67,7ha; trồng nâng cao chất lượng rừng 407,2ha; trồng mới 125,8ha và trồng phục hồi sau bão là 179,0ha); Chăm sóc rừng trồng diện tích là 2.108,3lượtha; Khoán bảo vệ rừng trồng diện tích là 2.970,9 lượt ha. Ngoài ra còn có các hạng mục đầu tư xây dựng CSHT; nghiên cứu khoa học và các chương trình, dự án khác đã được thực hiện trong giai đoạn 2010-2019 tại BQL Khu bảo tồn.

- Phê duyệt tại: Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2020 về việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, giai đoạn 2020 - 2030

* Thời điểm lập phương án: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu giai đoạn 2020 - 2030

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi