0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications-SI Units-3rd edition-2005 (Chi tiết thiết kế cầu theo chuẩn LRFD của AASHTO)

Cuốn AASHTO LRFD Bridge Design Specifications xuất bản lần thứ 3 năm 2005 được chia làm 14 chương, trình bày chi tiết thiết kế cầu theo chuẩn LRFD của AASHTO, áp dụng cho tất cả các bang của Mỹ, gồm có các hướng dẫn thiết kế chung, các đặc điểm về vị trí, tải và các yếu tố tải, phân tích và đánh giá cấu trúc, kết cấu bê tông,  kết cấu thép, nhôm và gỗ, các vấn đề về nền móng, rào chắn…  (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi