0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Airfield and heliport planning and design (Sân bay và sân bay trực thăng quy hoạch và thiết kế)

Tác giả:James C.Daltion, P.E

             Paul A. Parker

             Joseph. E. Gott, P.E

             Michael Mcandrew

Unifield facilities criteria (UFC)

Tài liệu quy hoạch và thiết kế sân bay và sân bay trực thăng đưa ra tiêu chuẩn sân bay, sân bay trực thăng, bố trí chiều và hình học cho các tiêu chuẩn an toàn cho sân bay, khu vực hạ cánh, sân bay trực thăng và bãi đáp trực thăng, và cơ sở cố định liên quan cũng như không phận điều hướng xung quanh các cơ sở

(ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi