Tài liệu quy hoạch và thiết kế sân bay và sân bay trực thăng đưa ra tiêu chuẩn sân bay, sân bay trực thăng, bố trí chiều và hình học cho các tiêu chuẩn an toàn cho sân bay, khu vực hạ cánh, sân bay trực th
Date published: 29.09.2014 | 08:28
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Airfield and heliport planning and design (Sân bay và sân bay trực thăng quy hoạch và thiết kế)

Tác giả:James C.Daltion, P.E

             Paul A. Parker

             Joseph. E. Gott, P.E

             Michael Mcandrew

Unifield facilities criteria (UFC)

Tài liệu quy hoạch và thiết kế sân bay và sân bay trực thăng đưa ra tiêu chuẩn sân bay, sân bay trực thăng, bố trí chiều và hình học cho các tiêu chuẩn an toàn cho sân bay, khu vực hạ cánh, sân bay trực thăng và bãi đáp trực thăng, và cơ sở cố định liên quan cũng như không phận điều hướng xung quanh các cơ sở

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]