Bài giảng bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống cấp nước

Chương 2: Mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước

Chương 3: Cấu tạo mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước

Chương 4: Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước

Chương 5: Hệ thống cấp nước trong nhà

 

(b)

Nguồn: www.vncold.vn

Date published: 07.03.2014 | 23:02
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Bài giảng Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Bài giảng bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống cấp nước

Chương 2: Mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước

Chương 3: Cấu tạo mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước

Chương 4: Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước

Chương 5: Hệ thống cấp nước trong nhà

 

(b)

Nguồn: www.vncold.vn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]