0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Bài giảng Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Bài giảng bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống cấp nước

Chương 2: Mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước

Chương 3: Cấu tạo mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước

Chương 4: Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước

Chương 5: Hệ thống cấp nước trong nhà

 

(b)

Nguồn: www.vncold.vn

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: