0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại

Th.S: Võ Đình Long, Th.S: Nguyễn Văn Sơn

Chất thải rắn (CTR) được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng. tài liệu này là bao hàm tất cả các chất rắn hỗn hợp thải ra từ cộng đồng dân cư đô thị cũng như các chất thải rắn đặc thù từ các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng. Tài liệu được biên soạn cho sinh viên ngành khoa học công nghệ và môi trường, công cụ giúp cho các kỹ sư, nhà nghiên cứu về quy trình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt  …(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi