Phần A. Một số loại cống Giới thiệu chung về các công trình trên đường và trên hệ thống kênh Cống vòm gạch xếp khan Cống vòm đá xếp khan Cống tròn bê tông cốt thép Cống bản chìm Cống luồn
Date published: 25.09.2014 | 15:18
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Công trình kêt hợp giao thông - Thủy lợi nông thôn

  1. Công trình kêt hợp giao thông - Thủy lợi nông thôn

  2. Tác giả:Nguyễn Duy Thiện

  3. Giáo trình gồm:

  • Phần A. Một số loại cống

  • Phần B. Một số loại cầu nhỏ

  • (ht-nvc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]