0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Công trình kêt hợp giao thông - Thủy lợi nông thôn
  1. Công trình kêt hợp giao thông - Thủy lợi nông thôn

  2. Tác giả:Nguyễn Duy Thiện

  3. Giáo trình gồm:

  • Phần A. Một số loại cống

  • Phần B. Một số loại cầu nhỏ

  • (ht-nvc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: