Hướng dẫn thi công lắp đặt và sửa chữa các công trình liên quan đến đường ống cấp nước
Date published: 22.03.2014 | 11:06
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình cấp nước

Giáo trình  Cấp nước được biên dịch từ giáo trình đào tạo nghề nước của Australia, cuốn sách được các chuyên gia ngành nước đọc và sửa chữa. Nội dung của cuốn sách đề cập đến nhiều kiến thức kỹ năng cơ bản cần phải có đối với công nhân nhành nước. Chính vì vậy cuốn sách sẽ đáp ứng một phần mong đợi của các giáo viên giảng dạy và công nhân ngành nước… (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]