Trình bày cơ sở lý thuyết đến các quy trình xử lý rác
Date published: 15.04.2014 | 18:27
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình Quản lý chất thải rắn nguy hại - Gree

Chất thải rắn (CTR) được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng. tài liệu này là bao hàm tất cả các chất rắn hỗn hợp thải ra từ cộng đồng dân cư đô thị cũng như các chất thải rắn đặc thù từ các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng. …(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]