Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp quản lý môi trường
Date published: 15.04.2014 | 17:53
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình Quản lý môi trường – Phan Như Thúc

Môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến một vật thể hoặc một sự kiện nào đó, môi trường có thể là vũ trụ, trái đất, không khí… cũng có thể là hẹp là môi trường nước bề mặt, môi trường sông, môi trường sống trong căn hộ...(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]