Khai thác và sử dụng tài nguyên nước, Quy hoạch nguồn nước, và các chương trình quản lý nguồn nước
Date published: 24.03.2014 | 10:54
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Giáo trình  được biên soạn theo khuôn khổ chương trình Hỗ trợ ngành nước của Danida do chính phủ Đan Mạch tài trợ. Giáo trình phục vụ giảng dạy cho chương trình đào tạo đại học có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực phát triển nguồn nước… (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]