Cuốn sổ tay trình bày các chính sách và quy trình của Phòng giao thông Minnesota về thiết kế, thẩm định và sửa chữa các cây cầu trong bang. Hướng dẫn trong cuốn sách không làm giảm đi trách nhiệm của c
Date published: 07.03.2014 | 21:01
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Minnesota Bridge Design Manual (Sổ tay thiết kế cầu bang Minnesota)

Cuốn sổ tay trình bày các chính sách và quy trình của Phòng giao thông Minnesota về thiết kế, thẩm định và sửa chữa các cây cầu trong bang. Hướng dẫn trong cuốn sách không làm giảm đi trách nhiệm của các kỹ sư trong việc thiết kế mặc dù nó trình bày cho rất nhiều trường hợp, do đó, đồng thời với việc sử dụng cuốn sách, các kỹ sư cũng phải có những nhận định, đánh giá của riêng mình. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]