Tác giả: Ngô Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái

Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội

Nhà xuất bản Xây Dựng

 

Bộ sách Thuỷ công bao gồm 5 phần và chia thành 2 tập.

Tập I gồm:

-Phần I: Công trình thủy lợi – kiến thức chung và các cơ sở tính toán

-Phần II: Các loại đập

Tập II gồm:

-Phần III: Các công trình tháo và dẫn nước

-Phần IV: Các công trình chuyên môn

-Phần V: Khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi

 

(bnt)

Nguồn: www.vncold.vn

Date published: 07.03.2014 | 23:17
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Sách Thủy công

Tác giả: Ngô Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái

Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội

Nhà xuất bản Xây Dựng

 

Bộ sách Thuỷ công bao gồm 5 phần và chia thành 2 tập.

Tập I gồm:

-Phần I: Công trình thủy lợi – kiến thức chung và các cơ sở tính toán

-Phần II: Các loại đập

Tập II gồm:

-Phần III: Các công trình tháo và dẫn nước

-Phần IV: Các công trình chuyên môn

-Phần V: Khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi

 

(bnt)

Nguồn: www.vncold.vn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]