0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sổ tay đánh giá tác động môi trường

Tác giả: Lê Đức An, Lê Thạc Cán, Luc Hens, Lê Hồng Kế, Nguyễn Ngọc Sinh

Viện khoa học công nghệ và môi trường

Bộ xây dựng

Sổ tay đánh giá tác động môi trường nhằm thực thi công tác bảo vệ môi trường, tạo thuận lợi cho việc quản lý quy hoạch đô thị, giúp việc điều tra, nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch môi trường đô thị dễ dàng và thuận lợi hơn góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị

(ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi