Sổ tay trình bày các kiến thức liên quan đến Thủy văn và Tài nguyên nước, thiên tai liên quan đến nước và một số biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ…
Date published: 07.03.2014 | 22:54
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Sổ tay phổ biến kiến thức Tài nguyên nước Việt Nam

Ban biên tập: PGS.TS. Trần Thục, PGS.TS Trần Thanh Xuân, TS. Hoàng Minh Tuyển, KS. Vũ Thị Kim Dung, KS. Lương Hữu Dũng, KS. Lưu Hồng Linh.

Sổ tay trình bày các kiến thức liên quan đến Thủy văn và Tài nguyên nước, thiên tai liên quan đến nước và một số biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ…

 

(b)

Nguồn: www.vncold.vn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]