0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
The civil engineering handbook 2nd edition-W.F Chen, Richard Liew Part VII: Surveying engineering

Phần VII Surveying engineering của cuốn The civil engineering handbook cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết liên quan đến những dự án khảo sát công trình khác nhau. Khảo sát bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, mỗi vấn đề sẽ được trình bày trong một chương. Các khái niệm toán học cơ bản được dùng trong khảo sát kỹ thuật được trình bày trước trong chương 53, tiếp theo là bốn chương bao gồm, theo thứ tự là máy bay khảo sát, đo đạc, trắc địa, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Đặc biệt quan trọng là chủ đề về đo đạc, các lỗi trong đo đạc, và điều chỉnh tối thiểu dữ liệu dư thừa. Kể từ khi khảo sát được coi là khoa học về đo lường, tất cả các giai đoạn bao gồm: phân tích trước (thiết kế), thu thập dữ liệu (quan sát), tiền xử lý dữ liệu, điều chỉnh dữ liệu và phân tích điều chỉnh trước của việc đánh giá chất lượng kết quả). Mỗi dự án khảo sát kỹ thuật phải thực hiện đúng các giai đoạn trên đây. (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi