Thiết kế mặt bằng trạm cấp nước,
Date published: 24.03.2014 | 11:04
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị “Thiết kế kiến trúc nhà máy nước”

Hệ thống cấp nước đô thị là tập hợp các công trình kỹ thuật dùng để thu, xử lý, dự trữ, điều hòa, vận chuyển, phân phối đến các đối tượng sử dụng. Hệ thống gồm công trình thu nước, trạm bơm, trạm xử lý, bể chứa, đài nước, đường ống truyền tải, mạng lưới phân phôi, … (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]