0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tính toán lũ thiết kế, lũ PMF công trình hồ chứa Tả Trạch – tỉnh Thừa Thiên Huế

Hồ chứa Tả Trạch là một trong những hồ chứa đa mục tiêu có nhiệm vụ chính là giảm thiểu thiên tai lũ lụt cho cho đồng bằng sông Hương và thành phố Huế, nghiên cứu việc tính toán lũ thiết kế, lũ PMF là hết sức cần thiết.

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi