0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực

BG-Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực
Chủ biên: Ngô Đăng Quang
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Tổng quan về bê tông dự ứng lực.

Chương 2: Công nghệ dự ứng lực.

Chương 3: Cốt dự ứng lực.

Chương 4: Ứng xử chịu lực của kết cấu bê tông dự ứng lực.

Chương 5: Tính toán nội lực trong bê tông do dự ứng lực.

Chương 6: Tính toán ứng sử chịu lực của các cấu kiện bê tông dự ứng lực

Chương 7: Thiết kế kháng uốn.

Chương 8: Thiết kế kháng cắt và xoắn.

Chương 9: Thiết kế cấu tạo.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: