0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng kết cấu gỗ

Tác giả: Huỳnh Minh sơn

giới thiệu đại cương về kết cấu gỗ, vật liệu gỗ xây dựng, tính toán cấu kiện cơ bản, liên kết kết cấu gỗ, cấu kiện tổ hợp, kết cấu gỗ chịu lực

vi

 

Chương mở đầu: Đại cương về kết cấu gỗ.

Chương 1: Vật liệu gỗ xây dựng.

Chương 2: Tính toán cấu kiện cơ bản. Chương 3: Liên kết kết cấu gỗ. Chương 4: Cấu kiện tổ hợp. Chương 5: Kết cấu gỗ chịu lực

vi

 

 
       

 (ht-ddh)          

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: