Giáo trình cơ học kết cấu I.
Date published: 27.02.2014 | 14:55
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình cơ học kết cấu I.

GT- Giáo trình cơ học kết cấu I.
Tác giả:
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Chương mở đầu.

Chương 1: Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng.

Chương 2: Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động.

Chương 3: Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động.

Chương 4: Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]