Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất.
Date published: 27.02.2014 | 22:12
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất.

S-Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất.
Tác giả:
Sách gồm các nội dung  sau: 

Chương 1:Nguyên tắc cơ bản của thiết kế kháng chấn.

Chương 2: Tính toán tác động động đất tác dụng lên công trình.

CHương 3: Thiết kế cấu kiện kết cấu bê tong cốt thép.

Chương 4 : Thiết kế nền móng.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]