Phân tích kết cấu là nền tảng của các công trình xây dựng, tất cả các sinh viên đều phải có một sự hiểu biết thấu đáo về kỹ thuật để phân tích và dự đoán ứng suất trong bất kỳ cấu trúc
Date published: 04.05.2014 | 23:29
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Structural and stress analysis 2nd edition- T.H.G Megson

Phân tích kết cấu là nền tảng của các công trình xây dựng, tất cả các sinh viên đều phải có một sự hiểu biết thấu đáo về kỹ thuật để phân tích và dự đoán ứng suất trong bất kỳ cấu trúc nào. Lần xuất bản thứ hai cuốn sáchStructural and stress analysis sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn toàn diện về các loại phân tích cấu trúc và ứng suất. Những vật liệu mới cho các kết cấu năng động và phương pháp phần tử hữu hạn cũng sẽ được trình bày trong cuống sách. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]