Quyết định số 2816/QĐ-SXD ngày 29/4/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(ldtn)

Date published: 27.05.2014 | 09:48
Available in Ebook

Chỉ số giá xây dựng Hà Nội tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2014

Quyết định số 2816/QĐ-SXD ngày 29/4/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]