0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Khung giá đất Hà Nội 2013

Khung giá đất Hà Nội 2013 được UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, làm căn cứ để áp dụng trong các trường hợp: tính thuế, tính giá trị quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tính toán để bồi thường khi thu hồi đất….(LDTN)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi