0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 1-7)

Tài liệu sẽ hướng dẫn cách lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư hiệu quả cho dự án.

Tài liệu có 7 dự án khác nhau, bao gồm đầy đủ các bảng excel tính toán (.xls)  và thuyết minh phương án tài chính (.Doc)

- Dự án 1: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt

- Dự án 2: Dự án đầu tư sản xuất mỳ gói

- Dự án 3: Dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách

- Dự án 4: Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất nước đá

- Dự án 5: Dự án đầu tư sản xuất sữa AusViet

- Dự án 6: Dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Củ Chi

- Dự án 7: Dự án đầu tư nhà máy nước ngầm Cát Lái

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

 

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi