Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội thời điểm quý I năm 2014, được ban hành kèm theo văn bản số 2816/QĐ-SXD ngày 29 tháng 04 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(b)

Date published: 19.03.2015 | 11:22
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội thời điểm quý I năm 2014, được ban hành kèm theo văn bản số 2816/QĐ-SXD ngày 29 tháng 04 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]