Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội thời điểm quý I năm 2014, được ban hành kèm theo văn bản số 01/2014/CBGVL-LS ngày 01 tháng 3 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 27.05.2014 | 10:45
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Hà Nội quý I năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội thời điểm quý I năm 2014, được ban hành kèm theo văn bản số 01/2014/CBGVL-LS ngày 01 tháng 3 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]