BG- Bài giảng lập dự toán công trình bằng excell
Date published: 01.04.2014 | 13:46
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

BG-Bài giảng lập dự toán công trình bằng excell

BG-Bà Bài giảng lập dự toán công trình bằng excel
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về dự toán.

Chương 2: Những cứ liệu dùng để lập dự toán.

Chương 3: Bảng tiên lượng

Chương 4: Thực hành lập dự toán công trình bằng excel.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]